Representantforslag om fjerning av boplikten for boligeiendom og fritidseiendom

Dokument 8:63 S (2020-2021), Innst. 252 S (2020-2021)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Åshild Bruun-Gundersen, Erlend Wiborg, Morten Stordalen, Helge André Njåstad, Roy Steffensen Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 18.02.2021 Innst. 252 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Representantforslag 63 S (2020-2021) fra stortingsrepresentantene Helge André Njåstad, Åshild Bruun-Gundersen, Erlend Wiborg, Roy Steffensen og Morten Stordalen om fjerning av boplikten for boligeiendom og fritidseiendom, jf. Innst. 252 S (2020-2021). Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.02.2021

   Debattert i Stortinget 25.02.2021
   Votert i Stortinget 25.02.2021