Representantforslag om voksen stebarnsadopsjon

Dokument 8:107 S (2020-2021)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Himanshu Gulati, Kari Kjønaas Kjos, Solveig Horne, Silje Hjemdal Saken er til behandling i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (FrP)

Saksgang