Endringer i bildeprogramloven mv.

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kultur- og likestillingsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 19.05.2022 Innst. 348 L (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt en endring i bildeprogramloven som medfører at den statlige filmkontrollen og aldersklassifiseringen av kinofilm avvikles. Kinofilm skal nå reguleres som de øvrige formene for tilgjengeliggjøring som bl.a. fjernsyn. Barneombudets klagerett over Medietilsynets aldersvedtak oppheves også. Ordningen er i praksis ikke i bruk.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.05.2022

   Behandlet andre gang i Stortinget 13.06.2022