Voteringsoversikt for sak:

samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen om fornybare kilder
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (12.12.2011 Kl. 18:07:05)
  For

  Det ble votert over:

  Komiteens tilråding

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har samtykket til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/28/EF om å fremme bruken av energi fra fornybare kilder (fornybardirektivet).

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak og henstillinger