Voteringsoversikt for sak:

Et forsvar for vår tid
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (14.06.2012 Kl. 22:32:07)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 7 - 9 på vegne av V.

  Votering fordelt på:

 2. 2a Alternativ votering

  (14.06.2012 Kl. 22:32:50)

  Votering fordelt på:

 3. 2b Alternativ votering

  (14.06.2012 Kl. 22:32:50)

  Votering fordelt på:

 4. 3 Votering

  (14.06.2012 Kl. 22:33:09)

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 5. 4 Votering

  (14.06.2012 Kl. 22:33:23)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding: Romertall IV

  Votering fordelt på:

 6. 5 Votering

  (14.06.2012 Kl. 22:33:49)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding: Romertall III

  Merknad

  Ved en feil ble Venstres stemme i denne voteringen registrert som MOT. Venstre skulle stemme FOR romertall III i innstillingen. Dette ble korrigert muntlig ved møtestart 15.6.2012 (se stenografisk referat).

  Votering fordelt på:

 7. 6 Votering

  (14.06.2012 Kl. 22:34:11)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 6 på vegne av H og KrF.

  Votering fordelt på:

 8. 7 Votering

  (14.06.2012 Kl. 22:34:36)

  Votering fordelt på:

 9. 8 Votering

  (14.06.2012 Kl. 22:35:11)

  Votering fordelt på:

 10. Status

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og henstillinger