Voteringsoversikt for sak:

Redegjørelse av utenriksministeren om viktige EU- og EØS-saker
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (15.05.2012 Kl. 20:13:48)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. Status

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak og henstillinger