Voteringsoversikt for sak:

Endringer i folketrygdloven (stønad til undersøkelse og behandling hos tannpleier)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (29.11.2012 Kl. 17:49:51)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. 2 Votering

  (29.11.2012 Kl. 17:50:00)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i folketrygdloven som innebærer at trygden yter stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannpleier. Egenandeler betalt for slik undersøkelse eller behandling skal omfattes av egenandelstak 2.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet