Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om endringer i den statlige finansieringen av bistands- og nødhjelpsorganisasjoner
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (17.12.2012 Kl. 17:35:44)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. Status

  Vedtak i korthet

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Peter N. Myhre, Karin Woldseth og Tone Liljeroth fra Fremskrittspartiet om endringer i den offentlige finansieringen av bistands- og nødhjelpsorganisasjoner ble vedlagt protokollen.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger