Voteringsoversikt for sak:

Grunnlovsforslag, vedtatt til fremsettelse av Anders Anundsen, Per-Kristian Foss og Michael Tetzschner om språklig fornyelse av Grunnloven
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (06.05.2014 Kl. 13:45:12)
  Mot

  Det ble votert over:

  Romertall III.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (06.05.2014 Kl. 13:55:33)
  For

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 på vegne av FrP.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (06.05.2014 Kl. 14:03:53)
  For

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 2 på vegne av FrP.

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (06.05.2014 Kl. 14:11:22)
  Mot

  Det ble votert over:

  romertallene I og II.

  Fordeling

  Forkastet mot 0 stemmer

 5. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet tre forslag til språklig fornyelse av Grunnloven. I Dokument 12:21 (2011-2012) fremmet representanter fra Fremskrittspartiet og Høyre sammen med professor Finn-Erik Vinje et forslag til "en varsom språklig ansiktsløftning av Grunnlovens tekst". I Dokument 12:25 (2011-2012) fremmet representanter fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti Grunnlovsspråkutvalgets forslag til nye tekstversjoner av Grunnloven på tidsmessig bokmål og nynorsk. I Dokument 12:22 (2011-2012) fremmet representanter fra Fremskrittspartiet og Høyre Grunnlovsspråkutvalgets forslag til en nynorsk verjon av Grunnloven. Etter Stortingets behandling foreligger Grunnloven nå i en bokmålsversjon basert på forslaget fra Finn-Erik Vinje (grunnlovsforslag 21) og en nynorskversjon basert på forslaget fra Grunnlovsspråkutvalget (grunnlovsforslag 22).

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og henstillinger