Voteringsoversikt for sak:

Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (05.12.2012 Kl. 19:47:10)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (05.12.2012 Kl. 19:47:27)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (05.12.2012 Kl. 19:47:42)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (05.12.2012 Kl. 19:48:03)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (05.12.2012 Kl. 19:48:26)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (05.12.2012 Kl. 19:48:56)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 7. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2013 for de budsjettkapitlene som hører inn under Helse- og omsorgsdepartementets ansvarsområde (budsjettramme 15). De samlede utgiftene utgjør om lag 147 mrd. kroner. Største utgiftskapittel er til drift av sykehusene, der det bevilges om lag 112 mrd. kroner. Vedtaket ble fattet med stemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Venstre.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger