Voteringsoversikt for sak:

Endringer i tobakksskadeloven
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (19.03.2013 Kl. 20:33:29)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (19.03.2013 Kl. 20:33:45)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (19.03.2013 Kl. 20:35:37)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (19.03.2013 Kl. 20:36:26)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (19.03.2013 Kl. 20:37:08)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (19.03.2013 Kl. 20:37:30)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 7. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt endringer i tobakksskadeloven som tar sikte på å hindre barns adgang til tobakksvarer, gjøre flere arenaer røykfrie og styrke vernet mot passiv røyking. Endringene ble vedtatt med stemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti, og noen av forslagene fikk også støtte fra Høyre.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet