Voteringsoversikt for sak:

Endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (10.12.2012 Kl. 21:36:38)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. 2 Votering

  (10.12.2012 Kl. 21:36:56)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (10.12.2012 Kl. 21:37:11)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 4. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (samleproposisjon høsten 2012).

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet