Voteringsoversikt for sak:

Endringer i statsbudsjettet 2012 under Kunnskapsdepartementet
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (13.12.2012 Kl. 22:10:33)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt vesentlig tekniske endringer i statsbudsjettet for 2012 under Kunnskapsdepartementet

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger