Voteringsoversikt for sak:

Kompetanse for en ny tid
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (14.06.2013 Kl. 16:55:08)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding, romertall I.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (14.06.2013 Kl. 16:55:20)
  For

  Det ble votert over:

  Romertall II.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget vedtok, mot stemmene fra Kristelig Folkeparti, at kjønnsnøytral verneplikt skal innføres i Norge snarest mulig, Stortinget vedtok enstemmig å følge komiteens innstilling om å vedlegge Meld. St. 14 (2012–2013) – om kompetanse for en ny tid – protokollen.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet