Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om å oppheve forbud mot bruk av blyhagl til jakt
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (14.05.2013 Kl. 18:03:38)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2a Alternativ votering

  (14.05.2013 Kl. 18:04:27)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 2b Alternativ votering

  (14.05.2013 Kl. 18:04:27)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. Status

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger