Voteringsoversikt for sak:

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1a Alternativ votering

  (27.05.2013 Kl. 18:24:39)
 2. 1b Alternativ votering

  (27.05.2013 Kl. 18:24:39)
 3. 2 Votering

  (27.05.2013 Kl. 18:24:55)

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 4. 3 Votering

  (27.05.2013 Kl. 18:25:03)
  For

  Det ble votert over:

  Lovens overskrift og loven i sin helhet.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 5. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i pasient- og brukerrettighetsloven som klargjør at det skal være adgang til å bruke varslings- og lokaliseringsteknologi i tilknytning til helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere som ikke har forutsetninger for å kunne ta stilling til slik bruk.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet