Voteringsoversikt for sak:

Lov om fastsetjing og endring av eigedoms- og rettshøve på fast eigedom m.m. (jordskiftelova)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (11.06.2013 Kl. 01:00:00)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 på vegne av FrP og H.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (11.06.2013 Kl. 01:00:21)
 3. 3 Votering

  (11.06.2013 Kl. 01:00:29)
  For

  Det ble votert over:

  Lovens overskrift og loven i sin helhet.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 4. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt ny lov om virksomheten i jordkskifterettene. Ny jordskiftelov avløser gjeldende jordskiftelov fra 1979. Hovedformålet for den nye loven er en moderne lov som er enklere og lettere å forstå for dem som skal bruke den.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet