Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om tiltak som fremmer reell kjønnslikestilling i Norge
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (19.06.2013 Kl. 20:30:20)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (19.06.2013 Kl. 20:30:39)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (19.06.2013 Kl. 20:30:57)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (19.06.2013 Kl. 20:31:18)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (19.06.2013 Kl. 20:31:35)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (19.06.2013 Kl. 20:31:52)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (19.06.2013 Kl. 20:32:09)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 8. 8 Votering

  (19.06.2013 Kl. 20:32:27)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 9. 9a Alternativ votering

  (19.06.2013 Kl. 20:33:07)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 10. 9b Alternativ votering

  (19.06.2013 Kl. 20:33:07)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 11. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet representantforslag som inneholdet en rekke forslag vedrørende likestilling. Forslagene gjaldt områder som kjønnsdelt arbeidsmarked og utdanningsvalg, likestilling i akademia, offentlig og privat sektor, deltidsarbeid, likestilt foreldreskap, vold i nære reasjoner m.v. Et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet besluttet at forslaget vedlegges protokollen.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger