Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om umiddelbar iverksettelse av straffeloven
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1a Alternativ votering

  (13.06.2013 Kl. 20:09:39)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 1b Alternativ votering

  (13.06.2013 Kl. 20:09:39)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Fremskrittspartiet om umiddelbar iverksettelse av straffeloven Forslagene fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget og ble vedlagt protokollen.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger