Voteringsoversikt for sak:

Endringer i energiloven
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1a Alternativ votering

  (07.06.2013 Kl. 13:30:42)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 1b Alternativ votering

  (07.06.2013 Kl. 13:30:42)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 2 Votering

  (07.06.2013 Kl. 13:31:00)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 4. 3 Votering

  (07.06.2013 Kl. 13:31:07)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 5. Status

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet