Voteringsoversikt for sak:

Endringer i energiloven
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. (07.06.2013 Kl. 13:30:42)

  1a Alternativ votering

  Resultat

  (55 FOR / 47 MOT) For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. (07.06.2013 Kl. 13:30:42)

  1b Alternativ votering

  Resultat

  (47 FOR / 55 MOT) Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. (07.06.2013 Kl. 13:31:00)

  2 Votering

  Resultat

  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 4. (07.06.2013 Kl. 13:31:07)

  3 Votering

  Resultat

  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 5. Status

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet