Voteringsoversikt for sak:

Endringer i lov om folkebibliotek
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (18.06.2013 Kl. 00:12:02)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (18.06.2013 Kl. 00:12:18)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. 3 Votering

  (18.06.2013 Kl. 00:12:26)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 4. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet forslag om endringer i folkebibliotekloven. Endringene ble vedtatt tilnærmet enstemmig, dog slik at Kristelig Folkeparti gikk mot opphevelsen av § 6. Endringen av loven omfatter lovens formål som nå presiserer bibliotekenes formidlingsansvar og møteplassfunksjon. Kommunenes frihet til å organisere sine bibliotektjenester på den mest hensiktsmessige måten tydeliggjøres.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet