Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om forsikringsordning ved oppføring av bolig
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1a Alternativ votering

  (13.06.2013 Kl. 20:10:20)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 1b Alternativ votering

  (13.06.2013 Kl. 20:10:20)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Høyre om en forsikringsordning ved oppføring av bolig. Forslaget fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget og ble vedlagt protokollen.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger