Voteringsoversikt for sak:

Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2012
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (25.02.2014 Kl. 18:37:53)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet Meld. St. 47 (2012-2013) Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2012. Meldingen ble enstemmig vedlagt protokollen.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger