Voteringsoversikt for sak:

Statsbudsjettet 2014
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (26.11.2013 Kl. 23:30:03)
  Mot

  Det ble votert over:

  Merknad

  Ved en inkurie ble voteringen til representanten Grung (A) registrert feil. Voteringen til Grung skulle vært MOT og endelig voteringsresultat skal være 1 stemme FOR og 104 stemmer MOT.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (26.11.2013 Kl. 23:30:33)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (26.11.2013 Kl. 23:32:02)
  Mot

  Det ble votert over:

  Merknad

  Ved en inkurie ble beløpene på 5 av rammeområdene feil i forslaget. Dette ble korrigert i innlegget fra finanspolitisk talsmann fra Ap under møte. Det vises forøvrig til referatet fra møte.

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (26.11.2013 Kl. 23:32:39)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (26.11.2013 Kl. 23:33:17)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (26.11.2013 Kl. 23:33:48)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (26.11.2013 Kl. 23:34:11)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 8. Status

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger