Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (04.12.2013 Kl. 17:30:09)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (04.12.2013 Kl. 17:30:46)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (04.12.2013 Kl. 17:31:35)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 4. 4 Votering

  (04.12.2013 Kl. 17:31:57)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (04.12.2013 Kl. 17:32:20)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 6. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet statsbudsjettet 2014 for rammeområdene 1, 6 og 18. Rammeområde 1 ble vedtatt med en netto utgiftsramme på kr 5 557 909 000, ramme 6 med kr 15 133 159 000 og ramme 18 med kr 157 843 413 000.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger