Voteringsoversikt for sak:

Endringar i statsbudsjettet 2013 under Samferdselsdepartementet
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (17.12.2013 Kl. 10:12:40)
  For

  Det ble votert over:

  Romertall I, kap. 1331, post 95

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (17.12.2013 Kl. 10:12:58)
  For

  Det ble votert over:

  Resten av romertall I samt romertall II

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har i samsvar med forslag fra regjeringen vedtatt diverse endringer på budsjettet for 2013 til Samferdselsdepartementet. Dette gjelder bl.a. bevilninger til drift- og vedlikeholdstiltak på veg- og jernbanenettet etter flom og tunnelbrann i 2013, innfriing av bompengegjeld i noen prosjekter, bevilgning til infrastrukturfond og midler til restruktureringsforpliktelser i selskapet Baneservice.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger