Voteringsoversikt for sak:

Et mangfoldig og verdiskapende eierskap
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (05.02.2015 Kl. 16:49:47)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (05.02.2015 Kl. 16:50:21)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (05.02.2015 Kl. 16:50:55)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (05.02.2015 Kl. 16:51:21)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (05.02.2015 Kl. 16:52:43)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (05.02.2015 Kl. 16:53:12)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (05.02.2015 Kl. 16:53:29)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 8. 8 Votering

  (05.02.2015 Kl. 16:53:49)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 9. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet en melding fra regjeringen om eierskap. Stortinget har med vekslende flertall besluttet helt eller delvis nedsalg i flere selskaper hvor staten er eier alene eller sammen med andre.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger