Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om å sikre fylkeskommunene mulighet til å stille miljøkrav til drosjenæringen
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (16.12.2014 Kl. 20:43:14)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (16.12.2014 Kl. 20:43:32)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har i forbindelse med behandlingen av et representantforslag fra V og SV vedtatt å be regjeringen sikre fylkeskommunene mulighet til å sette vilkår om null- og lavutslippssaker for nye drosjer gjennom § 11 i yrkestrafikklova,

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger