Voteringsoversikt for sak:

Endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag mv.
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (07.05.2015 Kl. 13:20:52)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (07.05.2015 Kl. 13:21:19)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (07.05.2015 Kl. 13:21:51)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (07.05.2015 Kl. 13:22:13)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (07.05.2015 Kl. 13:22:35)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (07.05.2015 Kl. 13:23:02)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (07.05.2015 Kl. 13:23:36)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 8. 8 Votering

  (07.05.2015 Kl. 13:23:58)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 9. 9 Votering

  (07.05.2015 Kl. 13:24:25)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 10. 10 Votering

  (07.05.2015 Kl. 13:25:05)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 11. 11 Votering

  (07.05.2015 Kl. 13:25:18)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 12. Status

  Vedtak i korthet

  Regjeringens forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag mv. er vedtatt. Det ble i tillegg gjort vedtak om at regjeringen gjennom forskrift gir kommunene mulighet til å tillate bruk av snøscooter på vinterføre til nødvendig søk etter skadet storvilt utenom ordinær jakt, når søket foregår i regi av kommunen; og gjennom forskrift å gi kommunene anledning til å gi tillatelse til bruk av motorkjøretøy på vinterføre til transport av personer, materiell og utstyr i forbindelse med utmarksnæring, etter søknad. I tillegg ble det vedtatt å be regjeringen gjennom forskrift å gi kommunene mulighet til å tillate bruk av snøscooter på vinterføre for tilsyn med jervebåser, samt å sørge for at i sentrale områder for kalving og flytting av tamrein skal snøscooterløyper være stengt om våren etter 25. april.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg