Voteringsoversikt for sak:

Endringer i arbeidsmiljøloven og sosialtjenesteloven (adgang til midlertidig ansettelse mv. og vilkår om aktivitet for stønad til livsopphold)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (25.03.2015 Kl. 03:14:41)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (25.03.2015 Kl. 03:15:34)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (25.03.2015 Kl. 03:16:05)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (25.03.2015 Kl. 03:16:54)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (25.03.2015 Kl. 03:17:27)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (25.03.2015 Kl. 03:19:48)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (25.03.2015 Kl. 03:20:21)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 8. 8 Votering

  (25.03.2015 Kl. 03:20:54)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 9. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt endringer i arbeidsmiljøloven og sosialtjenesteloven (adgang til midlertidig ansettelse mv. og vilkår om aktivitet for stønad til livsopphold). Det gis nå adgang til å ansette folk midlertidig (uten vilkår) for inntil tolv måneder. Slike avtaler kan omfatte inntil 15 prosent av arbeidstakerne i virksomheten. Midlertidige ansatte får rett til fast ansettelse etter tre år. Det lovfestes nå aktivitetsplikt for mottakere av økonomisk stønad med mindre tungtveiende grunner taler mot det.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen