Voteringsoversikt for sak:

Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven (arbeidstid, aldersgrenser, straff mv.)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (25.03.2015 Kl. 03:08:32)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (25.03.2015 Kl. 03:08:58)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (25.03.2015 Kl. 03:09:28)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (25.03.2015 Kl. 03:10:17)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (25.03.2015 Kl. 03:10:56)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (25.03.2015 Kl. 03:11:32)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (25.03.2015 Kl. 03:12:05)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 8. 8 Votering

  (25.03.2015 Kl. 03:12:37)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 9. 9 Votering

  (25.03.2015 Kl. 03:13:11)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 10. 10 Votering

  (25.03.2015 Kl. 03:13:45)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 11. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven (arbeidstid, aldersgrenser, straff mv.) om arbeidstid, aldersgrenser, kollektiv søksmålsrett og straff, og allmenngjøringslovens straffebestemmelser.. Endringene omfatter blant annet:: - 70-årsgrensen for oppsigelsesvern heves til 72 år. - Ingen bedrifter kan ha lavere bedriftsinterne aldersgrenser enn 70 år, med mindre helse- eller sikkerhetsrisiko tilsier det. - Det blir lov til å arbeide tre søndager på rad. - Økt adgang til å jobbe lengre arbeidsdager i en periode i bytte mot fri i andre perioder. - Rammen for frivillig overtid utvides. - Kollektiv søkmålsrett fjernes. - Sentrale fagforeningers "vetorett" for alternative turnuser fjernes. - Økt straff for brudd på arbeidsmiljøloven og allmengjøringsloven.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet