Voteringsoversikt for sak:

Endringer i politiloven mv. (trygghet i hverdagen - nærpolitireformen)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (10.06.2015 Kl. 19:23:21)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 33 og 35 på vegne av SV.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (10.06.2015 Kl. 19:23:55)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 32 og 34 på vegne av SV.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (10.06.2015 Kl. 19:24:24)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 29 på vegne av SV.

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (10.06.2015 Kl. 19:24:55)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 30 og 31 på vegne av SV.

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (10.06.2015 Kl. 19:25:22)

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (10.06.2015 Kl. 19:25:50)

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (10.06.2015 Kl. 19:26:12)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 18 på vegne av Sp.

  Votering fordelt på:

 8. 8 Votering

  (10.06.2015 Kl. 19:26:45)

  Votering fordelt på:

 9. 9 Votering

  (10.06.2015 Kl. 19:27:09)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 20 på vegne av Sp.

  Votering fordelt på:

 10. 10 Votering

  (10.06.2015 Kl. 19:27:36)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 17 på vegne av Sp.

  Votering fordelt på:

 11. 11 Votering

  (10.06.2015 Kl. 19:28:02)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 12 på vegne av A.

  Votering fordelt på:

 12. 12 Votering

  (10.06.2015 Kl. 19:28:27)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 7, 10 og 11 på vegne av A.

  Votering fordelt på:

 13. 13 Votering

  (10.06.2015 Kl. 19:28:54)

  Votering fordelt på:

 14. 14 Votering

  (10.06.2015 Kl. 19:30:13)
  For

  Det ble votert over:

  Romertall II.

  Votering fordelt på:

 15. 15 Votering

  (10.06.2015 Kl. 19:30:41)
  For

  Det ble votert over:

  Romertall VIII.

  Votering fordelt på:

 16. 16 Votering

  (10.06.2015 Kl. 19:31:09)
  For

  Det ble votert over:

  Romertall III.

  Votering fordelt på:

 17. 17 Votering

  (10.06.2015 Kl. 19:31:32)
  For

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 på vegne av A og Sp.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 18. 18 Votering

  (10.06.2015 Kl. 19:31:49)
  For

  Det ble votert over:

  romertallene I, IV, V, VI og VII.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 19. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt at det skal gjennomføres en politireform. Det er vedtatt en rekke føringer for arbeidet med reformen og at det skal gjøres vurderinger av en rekke spørsmål som særorganenes fremtidige organisering og en vurdering av den fremtidige organiseringen av politiets nasjonale beredskapsressurser.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og henstillinger