Voteringsoversikt for sak:

Endringar i lov om stadnamn (om høvet grunneigarar har til å fastsetje skrivemåte av bruksnamn m.m.)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (11.06.2015 Kl. 23:36:31)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (11.06.2015 Kl. 23:36:45)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. 3 Votering

  (11.06.2015 Kl. 23:36:53)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 4. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt endringer av stadnamnlova. Det vises særlig til endringen av lovens § 6. Denne endringen gjør at grunneieren får rett til å fastsette skrivemåten på bruksnavn (navn på gårdsbruk eller annen eiendom). Kartverket vil fortsatt være formelt vedtaksorgan i sakene, men dersom grunneieren kan dokumentere at skrivemåten han ønsker, har vært i bruk som bruksnavn, skal skrivemåten kunne vedtas uten videre. Det er i tillegg foretatt endringer i bestemmelser hvor definisjoner, struktur og språk er gjort enklere og mer forståelig. Lovteksten er også flere steder blitt presisert.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet