Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om økt utbygging av infrastruktur for sykkel
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (18.06.2015 Kl. 23:07:04)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (18.06.2015 Kl. 23:07:22)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (18.06.2015 Kl. 23:07:49)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (18.06.2015 Kl. 23:08:13)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 5. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har i forbindelse med representasjonsforslag fra Venstre drøftet forslag om økt utbygging av infrastruktur for sykkel. Stortinget ber regjeringen utrede og fremme forslag om ulike tiltak for fremme økt bruk av sykkel, og bl.a. utrede utforming av sykkeltraseer og gi høyere prioritet for utbygging av infrastruktur for sykkel.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger