Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (15.06.2015 Kl. 11:34:38)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 på vegne av A, Sp og SV.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (15.06.2015 Kl. 11:35:08)
  For

  Det ble votert over:

  Stor bokstav A, B og E.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (15.06.2015 Kl. 11:35:41)
 4. 4 Votering

  (15.06.2015 Kl. 11:36:05)
 5. 5 Votering

  (15.06.2015 Kl. 11:36:15)

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 6. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt lovendringer på skatte-, avgifts- og tollområdet i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2015.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet