Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om endring av straffeloven slik at den også omfatter hallikvirksomhet via Internett
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (14.03.2016 Kl. 17:00:49)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (14.03.2016 Kl. 17:01:24)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Arbeiderpartiet om endring av straffeloven slik at den også omfatter hallikvirksomhet via Internett. Forslaget fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget og ble vedlagt protokollen.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og henstillinger