Voteringsoversikt for sak:

Globale sikkerhetsutfordringer i utenrikspolitikken - Terrorisme, organisert kriminalitet, piratvirksomhet og sikkerhetsutfordringer i det digitale rom
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (26.04.2016 Kl. 16:32:22)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (26.04.2016 Kl. 16:32:47)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (26.04.2016 Kl. 16:33:05)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 4. 4 Votering

  (26.04.2016 Kl. 16:33:28)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 5. Status

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger