Voteringsoversikt for sak:

Open og opplyst - Allmennkringkasting og mediemangfald
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (01.03.2016 Kl. 17:35:31)
  For

  Det ble votert over:

  Merknad

  Representanten Line Henriette Hjemdal (KrF) skulle stemt for. Voteringen ble ikke registrert.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (01.03.2016 Kl. 17:36:07)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. 3 Votering

  (01.03.2016 Kl. 17:36:24)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 4. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet stortingsmelding om almennkringkasting og mediemangfold. Meldingen ble vedlagt protokollen. Flertallets merknader og eventuelle vedtak som ble fattet, vil være førerende for regjerigens/departementets videre arbeid med saken.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger