Voteringsoversikt for sak:

Endringer i helselovgivningen (Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten mv.)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (07.12.2015 Kl. 17:30:30)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. 2 Votering

  (07.12.2015 Kl. 17:30:37)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i helselovgivningen som følge av omorganiseringen av den sentrale helseforvaltningen. Det er også vedtatt endringer i pasientskadeloven for å effektivisere pasientskadeordningen. Endringene innebærer blant annet at Pasientskadenemnda skal få større frihet til å organisere sin virksomhet og at hovedregelen skal være at nemnda settes med tre medlemmer. Videre er det vedtatt at den nedre grensen for behandling av krav skal økes fra 5000 til 10 000 kroner.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet