Voteringsoversikt for sak:

Endringar i statsbudsjettet 2015 under Samferdselsdepartementet
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (14.12.2015 Kl. 20:37:33)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. 2a Alternativ votering

  (14.12.2015 Kl. 20:37:57)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 2b Alternativ votering

  (14.12.2015 Kl. 20:37:57)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. Status

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger