Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om å sikre integrering
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (16.06.2016 Kl. 21:46:43)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (16.06.2016 Kl. 21:47:04)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (16.06.2016 Kl. 21:47:20)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (16.06.2016 Kl. 21:47:34)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (16.06.2016 Kl. 21:47:51)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (16.06.2016 Kl. 21:48:08)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (16.06.2016 Kl. 21:48:25)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 8. 8 Votering

  (16.06.2016 Kl. 21:48:40)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 9. 9 Votering

  (16.06.2016 Kl. 21:48:57)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 10. 10 Votering

  (16.06.2016 Kl. 21:49:11)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 11. 11 Votering

  (16.06.2016 Kl. 21:49:28)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 12. 12 Votering

  (16.06.2016 Kl. 21:49:46)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 13. 13 Votering

  (16.06.2016 Kl. 21:50:03)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 14. 14 Votering

  (16.06.2016 Kl. 21:50:25)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 15. 15 Votering

  (16.06.2016 Kl. 21:59:27)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 16. 16a Alternativ votering

  (16.06.2016 Kl. 22:01:10)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 17. 16b Alternativ votering

  (16.06.2016 Kl. 22:01:10)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 18. 17 Votering

  (16.06.2016 Kl. 22:01:28)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 19. 18 Votering

  (16.06.2016 Kl. 22:01:44)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 20. 19 Votering

  (16.06.2016 Kl. 22:01:57)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 21. Status

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og henstillinger