Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om behovet for et sterkere vern av varslere
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (05.04.2016 Kl. 17:02:29)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (05.04.2016 Kl. 17:02:51)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (05.04.2016 Kl. 17:03:15)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (05.04.2016 Kl. 17:03:39)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (05.04.2016 Kl. 17:04:12)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 6. 6 Votering

  (05.04.2016 Kl. 17:04:40)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 7. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et representantforslag fra Arbeiderpartiet om behovet for et sterkere vern av varslere. I tillegg til at representantforlsaget ble vedtatt vedlagt protkollen ble følgende vedtak fattet:: Stortinget ber regjeringen sette ned en bredt sammensatt ekspertgruppe som skal gå gjennom dagens varslingsregler og komme med forslag til hvordan varslervernet kan styrkes. Stortinget ber regjeringen vurdere hvorvidt vilkårene «forsvarlig varsling» og «kritikkverdige forhold» skaper en for høy terskel for varsling.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger