Voteringsoversikt for sak:

Natur for livet - Norsk handlingsplan for naturmangfold
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (23.05.2016 Kl. 18:01:23)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 26 og 27 på vegne av MDG.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (23.05.2016 Kl. 18:01:55)

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (23.05.2016 Kl. 18:02:21)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 25 på vegne av Sp.

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (23.05.2016 Kl. 18:02:50)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 23 på vegne av KrF.

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (23.05.2016 Kl. 18:03:19)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 24 på vegne av KrF.

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (23.05.2016 Kl. 18:03:47)

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (23.05.2016 Kl. 18:04:15)

  Votering fordelt på:

 8. 8 Votering

  (23.05.2016 Kl. 18:04:57)
  Mot

  Det ble votert over:

  romertallene XI og XVI.

  Votering fordelt på:

 9. 9 Votering

  (23.05.2016 Kl. 18:05:31)
  Mot

  Det ble votert over:

  Romertall VI.

  Votering fordelt på:

 10. 10 Votering

  (23.05.2016 Kl. 18:06:00)
  For

  Det ble votert over:

  Romertall VIII.

  Votering fordelt på:

 11. 11 Votering

  (23.05.2016 Kl. 18:07:16)
  For

  Det ble votert over:

  romertallene I og XV.

  Votering fordelt på:

 12. 12 Votering

  (23.05.2016 Kl. 18:07:44)
 13. 13 Votering

  (23.05.2016 Kl. 18:08:04)
  For

  Det ble votert over:

  Romertall XVII.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 14. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet Regjeringens melding om Natur for livet - Norsk handlingsplan for naturmangfold. - Det skal settes et mål om vern av både offentlig eid skog og frivillig vern av privateid skog til 10 pst. av skogarealet. - Det skal utarbeides en plan for marine verneområder. - Regjeringen skal så raskt som mulig fatte vedtak i sakene om nasjonalparkene Jomfruland, Raet, vurdere vernevedtaket knyttet til Lofotodden, og varsle Stortinget om dette på egnet måte. - Regjeringen skal revidere de helhetlige og økosystembaserte forvaltningsplanene for våre havområder minimum hvert tolvte år, og oppdatere dem hvert fjerde år, samt komme tilbake til Stortinget med en oppdatert forvaltningsplan for Norskehavet, slik at den kan behandles i inneværende stortingsperiode. - Det ble også vedtatt at det skal utarbeides en handlingsplan for sjøfugl.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og henstillinger