Voteringsoversikt for sak:

Endringer i plan- og bygningsloven (unntak ved kriser, katastrofer eller andre ekstraordinære situasjoner i fredstid)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (10.05.2016 Kl. 16:35:40)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (10.05.2016 Kl. 16:36:04)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. Status

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen