Voteringsoversikt for sak:

Endringer i plan- og bygningsloven (mer effektive planprosesser, forenklinger mv.)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (23.02.2017 Kl. 17:29:18)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 - 4 på vegne av H og FrP.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (23.02.2017 Kl. 17:29:41)

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (23.02.2017 Kl. 17:30:04)

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (23.02.2017 Kl. 17:30:23)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 5. 5 Votering

  (23.02.2017 Kl. 17:30:29)
  For

  Det ble votert over:

  Lovens overskrift og loven i sin helhet.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 6. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet regjeringens forslag til endringer i plan- og bygningsloven (mer effektive planprosesser, forenklinger mv.). Lovforslagene har bakgrunn i regjeringens arbeid med «En enklere hverdag for folk flest». Regjeringen vil forenkle og effektivisere planprosessene for å legge bedre til rette for boligbygging, samt nærings- og samfunnsutvikling. Regjeringens forslag ble vedtatt med noen enkelte endringer, og som ble støttet av alle partiene untatt Høyre og Fremskrittspartiet.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet