Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om at virkeområdet for markaloven utvides til å gjelde flere viktige naturområder i Osloregionen
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (20.10.2016 Kl. 16:05:30)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 på vegne av MDG, SV og V.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (20.10.2016 Kl. 16:05:54)
  Mot

  Det ble votert over:

  Romertall I.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (20.10.2016 Kl. 16:06:28)
  For

  Det ble votert over:

  Romertall II.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 4. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentantene Erik Lundeby, Trine Skei Grande og Ola Elvestuen om at virkeområdet for markaloven utvides til å gjelde flere viktige naturområder i Osloregionen. Forslaget ble vedlagt protokollen.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og henstillinger