Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag fra stortingsrepresentantene om behandling av barn og unge som begår overgrep
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (08.06.2016 Kl. 20:34:56)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (08.06.2016 Kl. 20:35:17)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (08.06.2016 Kl. 20:35:42)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (08.06.2016 Kl. 20:35:57)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 5. 5 Votering

  (08.06.2016 Kl. 20:36:08)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 6. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Kristelig Folkeparti om behandling av barn og unge som begår overgrep. Forslag om at det skal vurderes om avhør av barn som er mistenkt for seksuelle overgrep skal gjennomføres ved Statens barnehus og forslag om individuell oppfølging og behandling av disse barna, ble vedtatt. Dokumentet ble vedlagt protokollen.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og henstillinger