Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om å utarbeide en nasjonal strategi for god ernæring for eldre som mottar omsorgstjenester i sykehjem og hjemmetjeneste
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (09.06.2016 Kl. 23:31:15)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (09.06.2016 Kl. 23:31:34)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (09.06.2016 Kl. 23:32:11)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (09.06.2016 Kl. 23:32:30)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (09.06.2016 Kl. 23:32:49)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (09.06.2016 Kl. 23:33:12)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 7. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har forkastet et forslag fra Arbeiderpartiet om å utarbeide en helhetlig nasjonal strategi for god ernæring for eldre som mottar omsorgstjenester i sykehjem og hjemmetjeneste. Flertallet mente at tiltak som allerede er igangsatt, eller varslet igangsatt på området, ikke gjør det nødvendig med en ny overordnet strategiplan.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger