Voteringsoversikt for sak:

Fag - Fordypning - Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (11.10.2016 Kl. 12:38:54)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 12 på vegne av SV.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (11.10.2016 Kl. 12:39:16)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 11 på vegne av Sp.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (11.10.2016 Kl. 12:39:36)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 9 på vegne av Sp og SV.

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (11.10.2016 Kl. 12:40:03)

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (11.10.2016 Kl. 12:40:30)

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (11.10.2016 Kl. 12:40:55)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 6 på vegne av A.

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (11.10.2016 Kl. 12:41:22)

  Votering fordelt på:

 8. 8 Votering

  (11.10.2016 Kl. 12:42:03)
  For

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 5 på vegne av FrP, H og V.

  Votering fordelt på:

 9. 9 Votering

  (11.10.2016 Kl. 12:42:35)
  For

  Det ble votert over:

  Romertall I.

  Votering fordelt på:

 10. 10 Votering

  (11.10.2016 Kl. 12:43:00)
  For

  Det ble votert over:

  Romertall II.

  Votering fordelt på:

 11. 11 Votering

  (11.10.2016 Kl. 12:43:31)
  Mot

  Det ble votert over:

  Romertall V.

  Merknad

  Representantene Marianne Aasen(A) og Kari Henriksen(A) sine stemmer skulle her vært FOR, slik at antall stemmer FOR er 46 og antall stemmer MOT er 53.

  Votering fordelt på:

 12. 12 Votering

  (11.10.2016 Kl. 12:44:00)
  Mot

  Det ble votert over:

  romertallene VII, X og XIII.

  Votering fordelt på:

 13. 13 Votering

  (11.10.2016 Kl. 12:44:23)
  For

  Det ble votert over:

  Romertall XI.

  Votering fordelt på:

 14. 14 Votering

  (11.10.2016 Kl. 12:44:41)

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 15. 15 Votering

  (11.10.2016 Kl. 12:45:02)
  For

  Det ble votert over:

  Romertall XIV.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 16. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet stortingsmeldingen om fag, fordypning og forståelse, som gjelder det langsiktige arbeidet med å fornye Kunnskapsløftet og innholdet i grunnskolen og videregående opplæring. En rekke vedtak ble fattet i den forbindelse, bl.a. om systemet for kvalitetsvurdering, lokalt arbeid med læreplan, formålsparagrafens fellesverdier, innovasjon, klassemiljø og hvordan vurderingssystemene kan tilrettelegge for læring.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og henstillinger