Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om å oppheve fraværsgrensen på ti prosent i videregående opplæring
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (14.06.2016 Kl. 21:31:26)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (14.06.2016 Kl. 21:31:58)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. Status

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger